Böcker

Svenska formrebeller: 1960- och 70-tal

Svenska formrebeller, 2008

En ny tid med kreativ kraft! Popmode, djärva mönster, lekfulla möbler och socialt engagerad design. På 1960- och 70-talen blåste radikala vindar genom svensk form och design, och en ny livsstil lanserades: statusbefriad, barnvänlig, färgstark och billig. I Svenska formrebeller porträtteras ett tiotal av tidens mest banbrytande formgivare och designgrupper. Inom textildesignen gick Carl Johan De Geer, Mah-Jong och 10-gruppen i täten. Erik Höglund förnyade den svenska glaskonsten medan Ergonomidesign gjorde Sverige världsledande med sin design för funktionshindrade och arbetsmiljö. Inom möbler och inredning banade fritänkaren Lena Larsson väg för Stephan Gip, Lindau & Lindekrantz och Innovator, vars formgivning rymde allt från lekfulla barnmöbler   och utopiska inredningsvisioner till resurssnåla designkoncept med bärkraft än idag.

Svenska formrebeller (Historiska Media, 2008) är rikt illustrerad i både färg och svartvitt, och bygger på ett omfattande researchmaterial med intervjuer och källor från tiden.

Provläs de första uppslagen här.

Svenska formgivare

Svenska formgivare, 2005Redan för över hundra år sedan lades grunden till den moderna svenska konstindustri som under 1900-talet slog världen med häpnad. Med slagord som ”skönhet för alla” och ”vackrare vardagsvara” lockades konstnärerna till industrin. En modern svensk formgivning växte fram som snart tog den inhemska och internationella publiken med storm.

En rad framstående formgivare utvecklades under förra seklet inom vitt skilda fält som textil, keramik och möbler. Vilka var de, hur tänkte och arbetade de?

Svenska formgivare skildrar några av de tongivande namnen i detta den goda formens segertåg. Här presenteras ett urval formgivare som Karin Larsson, Carl Malmsten, Märta Måås-Fjetterström, Bruno Mathsson, Hertha Bengtson, Stig Lindberg och Sigvard Bernadotte. Men här beskrivs också de inflytelserika föreningar, institutioner och företag som bidragit till att forma den svenska form- och designhistorien.

Svenska formgivare (Historiska Media, 2005) är rikt illustrerad i både färg och svartvitt.

Länk till förlaget: http://www.historiskamedia.se/

Parallell historia – Skånes konstarenor 1968–2008

Parallell historia - Skånes konstarenor 1968-2008Parallell historia – Skånes konstarenor 1968– 2008 är en unik kartläggning av de senaste fyrtio årens fria konstliv i Skåne. Boken belyser det fria konstlivets betydelse för en livaktig konstscen och ser närmare på vilka drivkrafter och intressen som påverkar utbudet av arrangörer på konstscenen. Boken innehåller fem nyskrivna essäer och ett brev från 1998 samt ett uppslagsverk över de arenor och aktörer som har verkat på den skånska konstscenen mellan åren 1968–2008. Uppslagsverket är utformat som en tidslinje och placerar det fria konstlivet i relation till kommunala institutioner, konstutbildningar, ekonomiska konjunkturer, politiska styren och andra parametrar som påverkar konstklimatet och konstlivets förutsättningar. Parallell historia bidrar med ett stycke oskriven konsthistoria, och slår ett slag för det fria konstlivets mångfacetterade och egensinniga arenor och deras framtid.

Redaktörer: Carl Lindh, Emma Reichert, Elena Tzotzi. Texter av: Kim Einarsson, Leif Eriksson, Carl Lindh, Annelie Nilsson, Emma Reichert, Carolina Söderholm, Elena Tzotzi och Terje Östling. Utgiven av Signal Center för samtidskonst, 2009

Länk till www.signalsignal.org

Plats, poetik och politik – svensk konst i det offentliga rummet

Plats, poetik och politikSamtida offentlig konst spränger gamla kategorier. Konstnärliga interventioner i det offentliga rummet utmanar och omdefinierar begreppen. I en expanderande värld där poesi och politik inte är motsatta poler får platsen ny laddning. I den här boken, utgiven av Skissernas museum, reflekterar femton konsthistoriker, forskare, konstnärer och kritiker över detta omfattande fält i förändring där ett konstnärligt poetiskt tilltal inte behöver stå i konflikt med ett politiskt.

Redaktörer: Linda Fagerström och Elisabeth Haglund. Utgiven av Skissernas museum/Arena, 2010.

”Spindeln som kröp över muren – offentlig konst på Wanås”, Carolina Söderholm.

CO Hultén: Oron och begäret

Som en av centralgestalterna i imaginistgruppen som bildades 1945 har CO Hultén har en betydande plats i svensk konsthistoria. År 1948 anslöt han sig även till Cobra-gruppen där bland andra Asger Jorn ingick. Förutom fokus på CO Hulténs intensiva måleri belyser boken Hulténs gärning som formgivare och grundare av Image förlag.

Redaktörer: Thomas Millroth & Andreas Nilsson. Skribenter: Greta Burman, Magnus Jensner, Thomas Millroth, Carolina Söderholm, Pia Tafdrup

Utgiven av Moderna Museet, utställningskatalog, 2012

Lage Lindell

Lage Lindell (1920–1980) lyfter sig ur sin generation. Med en allt egensinnigare teckning av landskapet på Gotland och figurer utvidgade han begreppet realism till att bli något djupt personligt. Han prövade alla material, däribland akrylmålningar på lakansväv; här rör det sig om människan i hennes rum. En nyskriven monografi om en av den svenska efterkrigstidskonstens personligaste, mest konsekventa och nyskapande målare.

Text av Thomas Millroth, Carolina Söderholm och Johan Lindell.

Utgiven av Almlöfs förlag, 2013

Comments are closed.