CV

Verksam som journalist, kritiker och författare, med inriktning på konst, design och formgivning. Skriver regelbundet för dagspress och tidskrifter, däribland Sydsvenska Dagbladet och Kristianstadsbladet.

Har givit ut två böcker, Svenska formgivare (Historiska Media, 2005) och Svenska formrebeller (Historiska Media, 2008), samt medverkat i bokpublikationer som Parallell historia: Skånes konstarenor 1968–2008 (Signal, Center för samtidskonst, 2009), Åke Arenhill (Arena, 2009), Kulturens årsbok (2009), samt Plats, poetik och politik – svensk konst i det offentliga rummet, (Skissernas museum/Arena, 2010).

Utbildad vid Göteborgs universitet (fil kand. i konstvetenskap, idé- och lärdomshistoria och statskunskap), masterexamen i modern konsthistoria vid Courtauld Institute of Art, University of London, samt Journalisthögskolan i Göteborg. Började min bana som keramiker vid hantverksskolan Capellagården, Öland.

Tillsammans med arkitekten och formgivaren Benjamin Bankhead producent och curator för utställningen Svenska formrebeller, som år 2010-2011 visades på Landskrona konsthall och Textilmuseet i Borås. Numera knuten till Sydsvenska Dagbladet som frilansande konstredaktör.

Lämna ett svar