Loop City – urbant och ekologiskt när Öresund blir San Francisco Bay

Loop City, The Green Waterfront, vid Albertslund Hersted Industripark. Bild: BIG - Bjarke Ingels Group
Loop City, The Green Waterfront, vid Albertslund Hersted Industripark. Bild: BIG - Bjarke Ingels Group

När Köpenhamn tänker till kring framtidens storstadsområde förvandlas Öresundsregionen till ett kreativt San Francisco Bay. Urbant ekologiskt lantbruk, piazzor med solenergi, romerskt heta bad och stadskanaler kombineras med smarta energi-, vatten och avfallssystem. Men framför allt handlar det om förtätning, hållbarhet, mångfald och social aktivitet.

Loop City, Öresundsregionens tio ringar. Bild: BIG - Bjarke Ingels Group
Loop City, Öresundsregionens tio ringar. Bild: BIG - Bjarke Ingels Group

I utställningen och programhäftet ”Loop City”, aktuellt på Form Design Center i Malmö (t o m 4.3), presenteras visionerna som knyter samman tio av Köpenhamns kringkommuner med en ny metrolinje och utvecklar eftersatta förorts- och industriområden till attraktiva knutpunkter. Det intressanta är hur man förenar teknologiskt innovativa och ekonomiskt rationella lösningar med djärv arkitektonisk form och ett starkt ekologiskt perspektiv. Det doftar utopi, men som huvudansvarig för konceptet – succéarkitektkontoret BIG, Bjarke Ingels Group – tidigare visat är också det till synes omöjliga möjligt. Materialet är ett måste att ta del av för varje skånsk samhällsplanerare.

Carolina Söderholm

Publicerad i Sydsvenska Dagbladet 26.1.2012

This entry was posted in form och design, kritik och journalistik. Bookmark the permalink.

Comments are closed.