Utställningar

Svenska formrebeller, Landskrona konsthall, 2010
Svenska formrebeller, Landskrona konsthall, 2010

Utställningen Svenska formrebeller – 1960- och 70-tal skildrar formgivarna som ville förbättra världen genom form, funktion och färg – och vars idéer är aktuella fortfarande idag. Möt Carl Johan De Geer, 10-gruppen, Erik Höglund, Lena Larsson, Mah-Jong, Innovator, Ergonomidesign, Lindau & Lindekrantz, Stephan Gip med flera i ett dynamiskt 1960- och 70-tal, som sträcker sig från uppblåsbara fåtöljer, djärva mönster och experimentlysten form till resurssnål design och miljömedvetenhet.

Utställningen premiärvisades på Landskrona konsthall 20 juni – 15 augusti 2010, och fortsatte till Textilmuseet i Borås, 29 januari – 15 maj 2011. Våren och sommaren 2012 visades den på Rydals museum i Mark, följt av Upplandsmuseet i Uppsala 14 juni – 10 november 2013. Under år 2014 visas Svenska formrebeller på Kulturparken Småland i Växjö 18 januari – 27 april, följt av Västmanlands läns museum i Västerås 24 maj – 18 september. Den rymmer ett unikt material av möbler, textilier, mode, glas och industridesign, skisser m m, varav mycket tidigare sällan visats. Curator: Carolina Söderholm

Utställningsarkitekt: Benjamin Bankhead

Produktion: Carolina Söderholm och Benjamin Bankhead i samarbete med utställande institutioner.

Svenska formrebeller, Textilmuseet i Borås, 2011
Svenska formrebeller, Textilmuseet i Borås, 2011

Jordberga Konstexpo 2015: Skott och krona

Jordberga Konstexpo 2015 handlar om det som växer. Om skönhet, odling, exploatering och förgänglighet. Medan plantor drivs och höet bärgas, skjuter stjälkar skott och sly slår rot. Utställningen “Skott och krona” samlar fyra konstnärer vars arbete på olika sätt berör människans förhållande till naturen. Som ett av konstens mest klassiska motiv breder vegetationen ut sig. Ofta tuktad, ibland vild, utgör dess växtkraft ännu en tvingande förutsättning. Med måleri, skulptur och installationer rör sig Caroline Mårtensson, Annelie Nilsson, Lage Pergon och Elizabet Thun mellan drivhus, stammar och åkermark. Deras verk i Herrskapsstallet sträcker sig från det förflutna och utopiska till ett jordnära och bitvis oroande nu.

Utanför öppnar sig landskapet, med sin slottspark och skogsdungar. Men även det storskaliga jordbruk som i modern drift pågår på Jordberga gård. ”Valnöteträden stodo i trädgården. Anis och fänkol växte här frodigt,” konstaterade Carl von Linné, som kartlade även fältens ogräs när han år 1749 besökte Jordberga under sin skånska resa. Genom platsen och utställningen blir en rad relationer till naturen synliga; ett nyttobetonat brukande, en industrialiserad produktion, ett botaniskt kartläggande, ett pastoralt njutande – men också mörkare aspekter av såväl rationellt som irrationellt slag.

Caroline Mårtenssons och Annelie Nilssons "Halmbiblioteket", Lage Pergons skulpturer och Elizabet Thuns måleri
Caroline Mårtenssons och Annelie Nilssons "Halmbiblioteket", Lage Pergons skulpturer och Elizabet Thuns måleri

Uppvuxen med familjens trädgårdsmästeri har Caroline Mårtensson intresserat sig för synen på odling. Från en romantiserad bild av växthusens tropiska grönska till verklighetens industri. I tidigare verk har hon med skärpa blottlagt blomsterhandelns villkor, och synat människans förhållande till en vild flora och fauna. Verket “Special Circumstances” dokumenterade hur växt- och djurliv på Ravlunda skjutfält formas av platsens militära övningar. På Jordberga skapar hon tillsammans med Annelie Nilsson en större installation, baserad på efterforskningar i godsets park- och odlingshistoria och nutid. Caroline Mårtensson är verksam i Malmö, utbildad på Malmö konsthögskola samt vid Konstakademin i Stockholm och Köpenhamn. Har tidigare ställt ut på bland annat Ystads konstmuseum och Göteborgs konsthall.

Annelie Nilsson utforskar hur människans idéer och aktiviteter påverkar platsers karaktär. Med olika strategier spårar hon förändringar över tid, ofta i ett gränssnitt mellan naturen och det urbana. Hennes arbete har ofta en både dokumentär, social och poetisk dimension, och rymmer allt från text till videoverk, installationer och performances där publiken bjuds in att delta. I projektet “Brandscape no name seeds” tillverkade hon eget papper med inslag av insamlade fröer, och lät sedan texten – liksom fröerna – spridas genom naturens försorg. Med Caroline Mårtensson genomför hon på Jordberga ett platsspecifikt projekt. Annelie Nilsson är verksam utanför Hörby, och utbildad vid Malmö Konstskola Forum/Malmö konsthögskola. Hon har tidigare ställt ut på bland annat Krognoshuset i Lund och Malmö konsthall.

"Gran", svartek, Lage Pergon, foto Magnus Denker
"Gran", svartek, Lage Pergon, foto Magnus Denker

Lage Pergon formar träd i koncentrat och gör det möjligt att bära dem med sig. Med van blick väljer han stycken av trä, från körsbär, lind och svartek. Omsorgsfullt modellerar han med motorsåg och borr fram stammarnas grenverk och lövkronans täthet. Ibland reser de sig ur en fristående rotkula, ett slutet kretslopp som rymmer sin egen näring och kraft. Som kunde träden placeras där förutsättningarna var som sämst men behovet störst av deras förmåga att rena luft och ge skugga. Tiden är alltid närvarande i hans skulpturer, i materialets ådringar och arbetets hantverk. Varsamt formade utstrålar de samma styrka och sårbarhet som naturen själv, samtidigt som de bottnar i det mänskligt existentiella. Lage Pergon är verksam i Svedala, och utbildad i New York och vid Oslo konstakademi. Har tidigare bland annat ställt ut på Uppsala konstmuseum och Malmö konstmuseum.

"Nightside Eclipse", Elizabet Thun
"Nightside Eclipse", Elizabet Thun

I Elizabet Thuns måleri drar färgen likt dimstråk över ytan, där skogsmarken tar vid. Det är bilder i drömsk upplösning. Dämpade toner av mossa och bark, bredvid rum på väg att vittra sönder. Barren lämnar fjäderlätta spår på duken, ungefär som fingeravtryck. Född med den småländska granskogen runt knuten, är det en värld hon känner väl. Likväl dröjer en underström av mystik kvar. En stilla förväntan eller saknad vilar över dessa rum, där natur och arkitektur smälter samman. Det ljuvt diffusa ställs mot det dovt distinkta, när skikt läggs på skikt av färg, och det envist växande möter det förgängliga. Objuden slår den nattliga, exotiska floran ut i blom, och för med sig en doft av glömda och sällsamma platser. Elizabet Thun är verksam i Malmö,  och utbildad på Konsthögskolan i Bergen. Har tidigare ställt ut på bland annat Falsterbo konsthall och Skånes konstförening i Malmö.

Curator: Carolina Söderholm


Jordberga konstexpo 2014: När motstånd bjuds

Under seklernas gång sätts krafter i spel. Naturkraft, tankekraft, dådkraft, allt medan muskelkraft byts mot maskinkraft. Ur dåtidens och nutidens kraftmätningar växer historien fram, motstridig och rik. Det är mot den Jordberga Konstexpo 2014 tar spjärn med Linnéa Carlsson, Maiken Stene, Anna Wessman och Nichlas Winmalm. Det handlar om arbete, motstånd och utmätt tid. Om vad som händer när krutröken skingras, och musklerna spänns, medan vardagens strävan pågår. På plats finns skulpturer formade som av våldsam kraft, måleri, teckning och installationer som tränger sig genom historiens skikt och bryter sig ut i rummet.

Gemensamt för årets fyra konstnärer är att de på olika sätt förhåller sig till historien. När de nu möts i Herrskapsstallet, sätts oväntade krafter i rörelse. Som inramning finns platsen, Jordberga gods, under 1300-talet uppfört på Söderslätts feta mylla. En plats där häftiga strider rasat mellan danskar och svenskar, och där byggnader, parker och åkrar formats under generationer av hårt arbete. Ett spänningsfält mellan det jordägande herrskapsfolket och de som fysiskt brukat jorden. Där tjocka murar bjudit motstånd mot anstormningar och vilja till förändringar utifrån – och samtidigt stått fast för övergången från gamla, feodala traditioner till ett modernt jordbruk. Parallellt rymmer platsen ett stycke tidig industriell historia. Jordberga sockerbruk, som under 1880-talet anlades ett stenkast bort, sysselsatte under betkampanjerna hundratals bruksarbetare. Med dunkande maskiner, klibbiga sirapskar och sockrets sötma kom massproduktion, fackföreningar och strejker, satsningar på ny teknik och reformer.

Jordberga Konstexpo 2014: När motstånd bjuds, installationsvy
Jordberga Konstexpo 2014: När motstånd bjuds, installationsvy

Linnéa Carlsson (f 1975) konstruerar sina skulpturer med lika delar tanke- och handkraft, när hon undersöker frågor om makt, motstånd och identitet. Medvetet rör hon sig mellan det förflutna och nuet, medan hon drar åt skruvarna ett extra varv. Med “Skulpturen som är ett vapen” byggde hon en medeltida katapult, som laddad utgör ett fungerande vapen. Traditionellt använd för att storma borgar och herresäten riktade hon den mot sitt eget lärosäte; Malmö konsthögskola. Hennes “Pendeln” lånar sin strama form från giljotinens konstruktion och markerar med sitt historiska urverk tidens och utvecklingens gång. Brons, metall och trä tillhör hennes material, medan en olydig humor lyser igenom i teckningar och installationer. Verksam i Malmö, har ställt ut på Krognoshuset i Lund, Galleri Arnstedt i Östra Karup samt medverkat i “Heavy Metal” på Ystads konstmuseum (2012).

"This land is my land", stillbild ur videoverk, Maiken Stene
"This land is my land", stillbild ur videoverk, Maiken Stene

I norska Sokndal där Maiken Stene (1983) är uppväxt har hela samhället en relation till gruvan där generationer arbetat. I sitt eget arbete gräver hon sig bokstavligen ner jorden, och i gruvarbetets historia. Bland fjälltoppar och dalgångar tränger sig människan fram, bearbetar med sina kroppar och maskiner jord och berg, utvinner, raserar och exploaterar. Samtidigt utforskar hon sinnrikt måleriet i sig, och gör både landskap och teckning till en scenografi eller kuliss där historien kan utspela sig och betraktaren ta plats. I videoverket “This land is my land” riggar hon upp sina landskap på skånsk mark och tänder dynamiten, medan ljudspåret ekar av gruvans massiva sprängningar. Verksam i Malmö och Norge, har ställt ut på Skissernas museum i Lund (2013), Galleri 21 och Skånes konstförening i Malmö

Anna Wessman (f 1969) har länge intresserat sig för arbetets historia, för frågor om identitet och tillhörighet samt hur människor gör sin röst hörd, både som individer och kollektiv. I ett av sina tidiga verk satte hon en liten ekorre framför en mikrofon, och lät den  viskande kalla publiken att delta i en demonstration. Senare har hon utgått från yrkeskvinnors villkor under 1900-talets början, och med skärpa, värme och oväntade grepp gett röst och närvaro åt deras kamp och vardag. Tillsammans med Nilsmagnus Sköld följde hon år 2010 i spåren av de svenskar som runt sekelskiftet 1900 utvandrade till Brasilien, i hopp om att byta storstrejkens och fattigdomens Sverige mot ett exotiskt paradis. Resultatet blev den starka filmen “Stekta sparvar”. Verksam i Malmö, har ställt ut på Elastic Gallery i Malmö (2012), Ystads konstmuseum och Tjörnedala konsthall.

"Time to go inward", Nichlas Winmalm
"Time to go inward", Nichlas Winmalm

I sitt måleri slår Nichlas Winmalm (f 1973) upp dörrarna mot en svunnen värld av överdåd, skönhet och dekadens, där själva måleriet eroderar både yta, färg och tid. Men där också en oroande svärta breder ut sig, medan eldsvådor flammar, drömmar vävs och illusioner spräcks. Samtidigt riktar han blicken mot nutiden, och dröjer vid det både lockande och hotfulla. Hans bildvärld rymmer en explosiv romantik, likt ett njutningsfullt inferno av mättade kulörer och lysande neon där röster och berättelser möts från den tid som flytt. Verksam i Malmö, har bland annat ställt ut på Malmö konstmuseum, Galleri Thomas Wallner (2013) och Galleri Lars Olsen i Köpenhamn.

Curator: Carolina Söderholm

Jordberga konstexpo 2013: I oländig terräng

I gränslandet mellan natur, myt och rit kan kartor svikta, hägringar locka och mörkret tätna, medan allt framstår möjligt. På medeltida Jordberga gods möts under påsken 2013 fyra konstnärer ”I oländig terräng”, en samlingsutställning. Alla har de funnit sina egna stigar genom konstens och naturens kupe- rade marker. Utifrån sina individuella konstnärskap formar Max Ockborn, Monix Sjölin, Danilo Stankovic och Thale Vangen en sinnrik värld för drömska exkursioner i det gamla Herrskaps- stallet. Det är en värld av fabellika djur och fängslande mekanik som ger tanken vingar. Men också av objekt för magiska ritualer, psykedelisk folklore och trolska skogsdjup.

Om oländig betyder svårframkomlig, eller besvärlig att odla och bruka, så är det denna terräng bortom logikens raka spår som de fyra konstnärerna utforskar. En terräng som bättre genomkorsas med drömmens öppna ögon än vardagens karta och kompass. Med sina snåriga slänter, våtmarker och underjordiska gryt gäckar den människans behov av kontroll och krav på resultat och nytta. Befolkad av skogens invånare och mytologins gåtfulla karaktärer breder den nu ut sig på Jordberga.

Max Ockborn
Max Ockborn

Här spänner Max Ockborn upp sina pyramider av färgad textil. Likt en nomad eller schaman inrättar han sin boplats och tar luften i anspråk. Med omsorgsfullt hantverk skapar han verktyg och rum för rituella handlingar, öppna för var och en att fylla med mening. Längre bort skymtar Monix Sjölins skyggt lekfulla familj. Kaninen och kanske räven, som lämnat sina hålor i sökandet efter äventyr. Lågmält tecknar hon en berättelse om nyfikenhet, längtan och tillit, i skarp kontrast till skulpturernas svetsade stål.

Monix Sjölin
Monix Sjölin

Danilo Stankovic målar de landskap, som med sin oroande skönhet utgör mytens och ritens spelplats. I hans bildvärld blandas surrealistiska inslag med säregna gestalter från en nordisk och centraleuropeisk folktro. På en gång önskade och fruktade, rör de sig över både humorns och vidskeplighetens fält. Med sina inslag av djur och mekanik är det ur mötet mellan vetenskap, teknik och saga som Thale Vangens skulpturer får sin laddning. Mot konstruktionens metodiska lösningar ställs fjäderns skönhet och hästbenets muskulösa styrka. Envist presenterar hon möjligheten till handling, och sätter tanken i rörelse.

Thale Vangen och Danilo Stankovic
Thale Vangen och Danilo Stankovic

På olika sätt förhåller konstnärerna sig till platsens karaktär. Bildligt men även bokstavligt, när de i vissa fall formar sina verk direkt för platsen, eller utgår från dess material och växtlighet. Bortom slottsparken och dammens spegling sträcker Söderslätts böljande vidder ut sig. Ett landskap präglat av odling, skog och förfluten tid, där handfasta traditioner och historier finns inbäddade i byggnader och jord. Men kanske framför allt, där naturen, full av levande väsen, besvärjelser och lockrop väntar utanför knuten.

Curator: Carolina Söderholm

Installationsvy, I oländig terräng
Installationsvy, I oländig terräng
Max Ockborns installation på gårdsplanen
Max Ockborns installation på gårdsplanen

Lämna ett svar