I oländig terräng

I gränslandet mellan natur, myt och rit kan kartor svikta, hägringar locka och mörkret tätna, medan allt framstår möjligt. På medeltida Jordberga gods möts under påsken 2013 fyra konstnärer ”I oländig terräng”, en samlingsutställning. Alla har de funnit sina egna stigar genom konstens och naturens kupe- rade marker. Utifrån sina individuella konstnärskap formar Max Ockborn, Monix Sjölin, Danilo Stankovic och Thale Vangen en sinnrik värld för drömska exkursioner i det gamla Herrskaps- stallet. Det är en värld av fabellika djur och fängslande mekanik som ger tanken vingar. Men också av objekt för magiska ritualer, psykedelisk folklore och trolska skogsdjup.

Om oländig betyder svårframkomlig, eller besvärlig att odla och bruka, så är det denna terräng bortom logikens raka spår som de fyra konstnärerna utforskar. En terräng som bättre genomkorsas med drömmens öppna ögon än vardagens karta och kompass. Med sina snåriga slänter, våtmarker och underjordiska gryt gäckar den människans behov av kontroll och
krav på resultat och nytta. Befolkad av skogens invånare och mytologins gåtfulla karaktärer breder den nu ut sig på Jordberga.

Max Ockborn
Max Ockborn

Här spänner Max Ockborn upp sina pyramider av färgad textil. Likt en nomad eller schaman inrättar han sin boplats och tar luften i anspråk. Med omsorgsfullt hantverk skapar han verktyg och rum för rituella handlingar, öppna för var och en att fylla med mening. Längre bort skymtar Monix Sjölins skyggt lek- fulla familj. Kaninen och kanske räven, som lämnat sina hålor i sökandet efter äventyr. Lågmält tecknar hon en berättelse om nyfikenhet, längtan och tillit, i skarp kontrast till skulpturernas svetsade stål.

Monix Sjölin
Monix Sjölin

Danilo Stankovic målar de landskap, som med sin oroande skönhet utgör mytens och ritens spelplats. I hans bildvärld blandas surrealistiska inslag med säregna gestalter från en nordisk och centraleuropeisk folktro. På en gång önskade och fruktade, rör de sig över både humorns och vidskeplighetens fält. Med sina inslag av djur och mekanik är det ur mötet mellan vetenskap, teknik och saga som Thale Vangens skulpturer får sin laddning. Mot konstruktionens metodiska lösningar ställs fjäderns skönhet och hästbenets muskulösa styrka. Envist presenterar hon möjligheten till handling, och sätter tanken i rörelse.

Thale Vangen och Danilo Stankovic
Thale Vangen och Danilo Stankovic

På olika sätt förhåller konstnärerna sig till platsens karaktär. Bildligt men även bokstavligt, när de i vissa fall formar sina verk direkt för platsen, eller utgår från dess material och växtlighet. Bortom slottsparken och dammens spegling sträcker Söderslätts böljande vidder ut sig. Ett landskap präglat av odling, skog och förfluten tid, där handfasta traditioner och historier finns inbäddade i byggnader och jord. Men kanske framför allt, där naturen, full av levande väsen, besvärjelser och lockrop väntar utanför knuten.

Curator: Carolina Söderholm

Installationsvy, I oländig terräng
Installationsvy, I oländig terräng
Max Ockborns installation på gårdsplanen
Max Ockborns installation på gårdsplanen
This entry was posted in utställningar. Bookmark the permalink.

Comments are closed.